فایل های دسته بندی فنی و حرفه ای - صفحه 3

گزارش نشست بررسي تجربيات نوسازي بافت هاي فرسوده در آلمان

گزارش نشست بررسي تجربيات نوسازي بافت هاي فرسوده در آلمان

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گردشگري خانه هاي دوم در شمال تهران

گردشگري خانه هاي دوم در شمال تهران توضیح جامع وکامل امیدوارم مفید باشد واستون

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گرافیک شهری

گرافیک شهری توضیح جامع و کامل امیدوارم مفید باشد واستون عزیزان ........

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کتاب درآمدی بر اقتصاد شهری سعید عابدین درکوش

پاورپوینت کتاب درآمدی بر اقتصاد شهری سعید عابدین درکوش توضیحات جامع

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد نانو مواد در صنعت بتن

کاربرد نانو مواد در صنعت بتن توضیح جامع و کامل امیدوارم مفید باسشد

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قانون حریم شهری و تاثیر آن بر گسترش اسکان غیر رسمی

قانون حریم شهری و تاثیر آن بر گسترش اسکان غیر رسمی توضیح جامع و کامل امیدوارم مفید باشد

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فضای قابل دفاع شهری

فضای قابل دفاع شهری توضیحات جامع و کامل امیدوارم مفید باشد واستون

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیلی بر حاشیه نشینی شهر خرم آباد(نمونه موردی محله علی آباد

تحلیلی بر حاشیه نشینی شهر خرم آباد(نمونه موردی محله علی آباد

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیستم رادار و کاربردهای آن

سیستم رادار و کاربردهای آن توضیح جامع و کامل امیدوارم مفید باشد

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی