فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 5

گزارش کار اموزی رشتهی متالوژی(کارگاه غیر اهنی)

گزارش کار اموزی رشتهی متالوژی(کارگاه غیر اهنی)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی در کارخانه فراورده های لبنی

گزارش کار اموزی در کارخانه فراورده های لبنی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی رشته ی مدیریت صنعتی( انبار شرکت دخانیات)

گزارش کار اموزی رشته ی مدیریت صنعتی( انبار شرکت دخانیات)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش كارآموزي نرم افزار كامپيوتر(آشنايي با مفاهيم اوليه پست الكترونيك كار با نامه ها)

گزارش كارآموزي نرم افزار كامپيوتر(آشنايي با مفاهيم اوليه پست الكترونيك كار با نامه ها)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی رشته ی مکانیک خودرو(شرکت خودرو سازی سایپا)

گزارش کار اموزی رشته ی مکانیک خودرو(شرکت خودرو سازی سایپا)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی رشتهی مهندسی نرم افزار کامپیوتر(سایت دانشگاه)

گزارش کار اموزی رشتهی مهندسی نرم افزار کامپیوتر(سایت دانشگاه)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی در شرکت واگن پارس

گزارش کار اموزی در شرکت واگن پارس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار اموزی رشته ی عمران(پیمانکاری )

گزارش کار اموزی رشته ی عمران(پیمانکاری )

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گــزارش كـارآمـــوزی شرکت مخابرات(واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات)

گــزارش كـارآمـــوزی شرکت مخابرات(واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی