فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 3

مقاله بررسی استفاده از امواج ماوراي صوت در نابودي لخته هاي خوني

مقاله بررسي استفاده از امواج ماوراي صوت در نابودي لخته هاي خوني در 13 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسي عوامل آناتوميك و بيومكانيك ايجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

مقاله بررسي عوامل آناتوميك و بيومكانيك ايجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها در 92 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی ميكروسكوپهاي الكتروني و كاربرد آنها در علم پزشكي

تحقيق بررسي ميكروسكوپهاي الكتروني و كاربرد آنها در علم پزشكي در 33 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی ميتوكندري (ساختار سلولي)

تحقيق بررسي ميتوكندري (ساختار سلولي) در 21 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی مراقبتهاي بهداشتي

تحقيق بررسي مراقبتهاي بهداشتي در 42 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگر

تحقيق بررسي مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگر در 22 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی محاسبه مبتني بر DNA

تحقيق بررسي محاسبه مبتني بر DNA در 12 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی سلولهاي بنيادي

تحقيق بررسي سلولهاي بنيادي در 16 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی سرطان خون (لوسمي)

تحقيق بررسي سرطان خون (لوسمي) در 12 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی