فایل های دسته بندی نساجی - صفحه 2

گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد

گزارش کارآموزي شرکت توليدي رضا نخ مشهد در 130 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی كارخانه ايران بافت كار(قطب صنعتي خمين)

گزارش کارآموزي كارخانه ايران بافت كار(قطب صنعتي خمين)در 73 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

گزارش کارآموزي کارخانجات نساجي بروجرد در 50 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی دستگاههاي اسپان باند ومنسوجات بي بافت

گزارش کاراموزي دستگاههاي اسپان باند ومنسوجات بي بافت در 49 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی بررسي مقدماتي كارگاه باس داكت

گزارش کاراموزي بررسي مقدماتي كارگاه باس داكت در 40 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی آموزش كارخانه نساجي نيكو باف ساوه

گزارش کاراموزي آموزش كارخانه نساجي نيكو باف ساوه در 60 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی آموزش كارخانجات نساجي خوي

گزارش کارآموزي آموزش كارخانجات نساجي خوي در 55 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی بررسی شركت پارس نخ

گزارش کاراموزي بررسي شركت پارس نخ در 70 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی كنترل كيفيت شركت ريسندگي بافندگي عالي پوش ابهر

گزارش کاراموزي كنترل كيفيت شركت ريسندگي بافندگي عالي پوش ابهر در 165 صفحه ورد قابل ويرايش

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل