گزارش كارآموزي بافندگي با ژاكارد در شركت نساجي زرديس

دسته بندي : فنی و مهندسی » نساجی
گزارش كارآموزي بافند گي با ژاكارد در شركت نساجي زرديس در 63 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-1 بافندگي.....................................................................................................................................................

2-2- اجزاء يک دستگاه بافندگي...............................................................................................................

2-3-کنارگير پارچه.........................................................................................................................................

2-4- ورد ماشين بافندگي............................................................................................................................

2-5- ميل ميلک..............................................................................................................................................

2-6- لامل و دنده شانه اي...........................................................................................................................

2-7- غلتک نخ تار..........................................................................................................................................

2-8- پل نخ تار................................................................................................................................................

2-9- ميله هاي تقسيم کننده نخهاي تار.................................................................................................

2-10- پل پارچه.............................................................................................................................................

2-11- غلتک پيچيدن پارچه......................................................................................................................

2-12- دفتين زدن در ماشين هاي بافندگي سولرز.............................................................................

2-13- تنظيم ماشين سولرز.......................................................................................................................

2-14- طرز تشکيل پارچه در ماشين بافندگي سولرز..........................................................................

2-15- مکانيزم کنترل کننده نخ تار.........................................................................................................

2-16- مکانيزم رزرو نخ پود.........................................................................................................................

2-16-1 مکانيزم کنترل نخ پود................................................................................................................

2-17- کنترل کننده زمان کار................................................................................................................

2-18- حس کننده C..................................................................................................................................

2-19- حس کننده D..................................................................................................................................

2-20- حس کننده E .................................................................................................................................

2-21- سيستم حرکت راپيرها..................................................................................................................

2-22- تنظيم درجه ماشين......................................................................................................................

2-23- کلاچ.....................................................................................................................................................

2-24- تغيير سرعت ماشين........................................................................................................................

2-25- سوار کردن راپيرها..........................................................................................................................

2-26- محفظه نوار راپير...............................................................................................................................

2-27- راپير سمت راست............................................................................................................................

2-28- راپير سمت چپ...............................................................................................................................

2-29- دفتين و شانه.....................................................................................................................................

2-30- رگولاتور منفي غلتک نخ تار..........................................................................................................

2-31- رگلاتور غلتک پارچه........................................................................................................................

2-32- مکانيزم انتخاب رنگ پود در ماشين هاي بافندگي سولرز....................................................

2-33- انواع دهنه در لحظه دفتين زدن..................................................................................................

2-34- لحظه تشکيل دهنه..........................................................................................................................

2-35- عيوب بافت پارچه.............................................................................................................................

2-36- چله پيچي مستقيم..........................................................................................................................

2-37- تعمير و نگهداري ماشين چله پيچي..........................................................................................

2-38- اهداف بوبين پيچي..........................................................................................................................

2-39- نخ کشي..............................................................................................................................................

2-40- ماشين گره زني.................................................................................................................................

فصل سوم معرفي و توضيحات دستگاه ژاكارد

3-1- يادآوري...................................................................................................................................................

3-2- تکرار طرح بافت....................................................................................................................................

3-3- ترسيم طرح ژاکارد..............................................................................................................................

3-4- مکانيزم تشکيل دهنه ژاکارد.............................................................................................................

3-5- اصول کار ژاکارد...................................................................................................................................

3-5-1 مکانيزم ژاکارد ( ونسانزي)..............................................................................................................

3-5-2- مکانيزيم ژاکارد ( وردل)...............................................................................................................

3-6- مزايا و معايب ژاکارد و نسانزي و وردل نسبت به هم................................................................

3-7- ژاکارد الکترونيکي گروسه..................................................................................................................

3-8- مراحل مختلف آماده کردن ماشين ژاکارد....................................................................................

3-8-1- راپورت نقش ( راپورت شکل يا راپورت تصوير)......................................................................

3-8-2- راپورت تار.........................................................................................................................................

3-8-3- راپورت ماشين.................................................................................................................................

3-9- ريسمان کشي.......................................................................................................................................

3-9-1- ريسمان کشي باز............................................................................................................................

3-9-2- ريسمان کشي مورب.....................................................................................................................

3-10- انواع ريسمان کشي نسبت به نقش پارچه.................................................................................

3-10-1- ريسمان کشي متوالي................................................................................................................

3-10-2- ريسمان کشي جناغي................................................................................................................

3-11- ريسمان­کشي براي پارچه­هاي راه­راه طولي با استفاده از ورد براي بافت زمينه...............

3-12- اتصال ريسمان ها به قلاب ها.......................................................................................................

3-13- اتصال ريسمان ها به ميل ميلک...................................................................................................

3-14- تقسيم بندي ميل ميلک ها...........................................................................................................

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل 2-1- نماي كلي يك دستگاه بافندگي...........................................................................................

شكل 2-2- نماي كنارگير سوزني...............................................................................................................

شكل 2-3- ورد ماشين بافندگي.................................................................................................................

شكل 2-4- ميل ميلك هاي ماشين بافندگي.........................................................................................

شكل 2-5- نماي سير حركت نخ و تشكيل پارچه ..............................................................................

شكل 2-6- غلطك پيچيدن پارچه.............................................................................................................

شكل 2-7- مكانيزم انتقال نيرو براي كناره گير پارچه.........................................................................

شكل 2-8- كنرل كننده پاره گي نخ پود.................................................................................................

شكل 3-1- ترسيم طرح ژاکارد قسمت A..............................................................................................

شكل 3-2- كارت پانچ براي فرمان به ژاكارد...........................................................................................

شکل 3-3- نخ كشي ژاكارد ........................................................................................................................

شکل 3-4- قرار گيري پلاتين ها...............................................................................................................

شکل 3-5- سيلندر فرمان ژاكارد ..............................................................................................................

شکل 3-6- سيلندر فرمان ژاكارد ..............................................................................................................

شکل 3-7- سيلندر فرمان ژاكارد ..............................................................................................................

شکل 3-8- سيستم انتقال و اجراي فرمان ژاكارد ..............................................................................

شکل 3-9- سيلندر فرمان و جعبه فنر ميله هاي ژاكارد ...................................................................

شکل 3-10- نماي از بالاي ژاكارد ونسازي..............................................................................................

شکل 3-11- نماي از بالاي ژاكارد وردل..................................................................................................

شکل 3-12- ژاکارد الکترونکي گروسه.....................................................................................................

شکل 3-13- تخته ريسمان.........................................................................................................................

شکل 3-14- ريسمان کشي باز...................................................................................................................

شکل 3-15- ريسمان کشي مورب............................................................................................................

شکل 3-16- ريسمان کشي متوالي براي چند راپورت نقش.............................................................

شکل 3-17- ريسمان کشي متوالي باي 5/2 راپورت..........................................................................

شکل 3-18- ريسمان کشي جناغي..........................................................................................................

شکل 3-19- ريسمان کشي براي پارچه هاي راه راه طولي...............................................................

شکل 3-20- اتصال ريسمان ها به قلاب ها............................................................................................

شکل 3-21- اتصال ريسمان ها به ميل ميلک.......................................................................................

جدول 3-1- ترتيب ريسمان كشي.............................................................................................................

جدول 3-2- تقسيم بندي ميل ميلكها در نخ كشي ژاكارد.................................................................

تاريخچه بافندگي

عمر بافندگي احتمالاً به قدمت تمدن بشري است زيرا يكي از نيازهاي ضروري انسان پوشاندن بدن براي محافظت از اثرات بيروني ( سرما و گرما) بوده است و البته با اين كار «‌متمدن تر » نيز به چشم مي آمده است ساير دلايل پيشرفت صنعت پوشاك در طول تاريخ عبارت اند از : وضعيت اجتماعي ، نيازهاي مذهبي و .. البته مدل لباس ها و مكان استفاده آنها نيز بستگي داشت .

يافته هاي تاريخي حاكي از اين است كه مصريان در حدود 6000 سال پيش پارچه‌هاي تاري پودي بافته اند و چيني‌ها نيز در حدود 4000 سال پيش پارچه هاي بسيار ظريفي از جنس ابريشم مي بافتند . گمان مي رود كه دستگاه بافندگي دستي به دفعات زياد در تمدن هاي مختلف ابداع شده است و اين صنعت تا پيدايش ماكو به عنوان يك صنعت خانگي باقي ماند . كي در سال 1733 عبور ماكو از دهنه را اختراع كرد اين ماكو با دست پرتاب مي شد. دو كانسون در 1745 دستگاهي بافندگي ساخت كه بعداً ژاكارد آن را كامل تر كرد در اين دستگاه هر نخ تار به صورت جداگانه كنترل مي شد .در سال 1785 ، كارترايت ماشين بافندگي موتوري را اختراع كرد .

در سال هاي اوليه قرن نوزدهم ، ماشين هاي بافندگي از چدن درست مي شدند و با نيروي بخار كار مي كردند ماشين بافندگي موتوري به نخ هاي تار قوي نياز داشت اين نياز به ساخته شدن اولين ماشين آهار در سال 1803 منجر شد در دهه 1830 ، بيش از 100 هزار ماشين ماكويي در انگلستان كار مي كردند اساس كار اين ماشين ها بسيار شبيه ماشين هاي ماكويي امروزي بود

در سال‌هاي آغازين قرن بيستم ، پيشرفت هايي در زمينه بوبين پيچي و چله پيچي نخ‌هاي تار حاصل شد و ماشين هاي بافندگي پيشرفته‌تر شدند . دستگاه هاي گره زني و نخ كشي نخ تار به بازار آمدند. پس از پايان جنگ جهاني دوم ، صنعت نساجي مدرن شروع به ظهور كرد تا اين كه اختراع الياف مصنوعي محدوده عمل صنعت نساجي را بسيار تغيير داد . در 1930 مهندسي به نام روزمن نمونه اوليه ماشين بافندگي پروژكتايل را اختراع كرد و در 1953 اولين ماشين هاي پروژكتايل تجاري فروخته شدند توليد ماشين هاي راپيري و ايرجت در سالهاي 1972 و 1975 شروع شد .

اصول بنيادي بافندگي در طول قرن هاي متمادي بدون تغيير باقي ماند .امروزه ، همانند گذشته ، پارچه‌هاي تاري پودي با عبور نخ ها از هم با زاويه قائمه تهيه مي‌شوند اين سبك توليد منسوجات مزيت هاي زيادي دارد؛ ثبات و مقاومت در برابر تغيير شكل بر اثر فشردگي و تنش كششي. اين ويژگي ها پارچه هاي تاري پودي را از منسوجات ارزان تر حلقوي و منسوجات بي بافت متمايز مي كند تا همين اواخر، تمام پارچه‌هاي تاري پودي در جهان با ماشين هاي تك فاز توليد مي شدند ولي تمركز بر روي پيشرفت هاي فني باعث شتاب بخشيدن به پروسه بافندگي معمولي شده است براي مثال در يك دوره مشخص ، توان پود گذاري از چند متر بر دقيقه به بيش از 2000 متر بر دقيقه افزايش يافته است .2-1 بافندگي

مقدمه بافندگي يکي از قديمي ترين صنايع دستي به شمار مي رود. امروزه شواهدي در دست است که نشان مي دهد بشر از نه هزار سال پيش از پارچه استفاده مي کرده قرنهاي متمادي صنعت بافندگي يکي از مهمترين صنعت هاي بشر به کار مي رود اين صنعت نه تنها از نظر توليدي بلکه از نظر اجتماعي نيز اهميت فراواني داشت.

نخهاي توليدي در زمانهاي قديم بسيار نايکنواخت و ضخيم بوده به همين دليل پارچه هاي تو ليدي کاملاً ضخيم بودند و همچنين از استحکام و کيفيت کمي برخوردار بودند.

اولين طريقه توليد پارچه توسط بشر عبارت بود از آويختن نخهاي تار از يک چوب افقي و آويزان کزدن وزنه هاي در انتهاي نخها به منظور کشش و سپس نخ پود به صورت يک بسته از لابه لاي نخهاي تار عبور داده مي شود تا بافت پارچه تشکيل شد طريقه اي که بعدها اختراع شد. نخهاي تار در داخل چهار چوبي افقي به صورت کاملاً کشيده قرار مي گرفت و نخهاي پوداز لابه لاي نخ هاي تار عبور داده مي شد. که به علت طول محدود چهارچوب و نخ هاي تار پارچه بافته شده نيز داراي طول محدو.دي بود. در قرون بعدي نخهاي تار بر روي غلتک نخ تار پيچيده مي شد و در داخل دستگاه بافندگي دستي قرار داده مي شد و نخهاي تار بعد از باز شدن به صورت افقي در مي آيد و در اين حالت بافته مي شد و سپس پارچه توليدي بر روي غلتک پارچه پيچيده مي شد.

اولين تحول در راه تکنيکي شدن دستگاه هاي بافندگي در سال 1733 ميلادي توسط شخصي به نام جان کي ايجاد شد، ولي با اختراع پرتاب ماکوي سريع سبب سريع تر شدن بافندگي شد. گرچه اين اختراع توليد دستگاههاي بافندگي را به مقدار کمي افزايش داد، ولي باعث گرديد تا راه جديدي براي اختراعات بعدي گشوده شود. در سال 1785 ميلادي ادمونت کاوت رايت موفق به اختراع يک دستگاه مکانيکي بافندگي شد.

در اوايل سال 1800 ميلادي شارل ماري ژاکارد موفق به اختراع دستگاه تشکيل دهنده گرديد. در ماشين ها ي بافندگي، عملياتي مانند؛ دفتين زدن، پودگذاري، تشکيل دهنده و غيره مکانيکي بود، ولي تعويض ماسوره دستي بود و يا به محض پاره شدن تار کارگر بايد دستگاه را متوقف مي کرد. اين مسائل باعث پايين آمدن راندمان و همچنين پايين آمدن کيفيت پارچه مي گرديد. اين مسائل سبب شد تا ماشين ها ي بافندگي به مکانيزه هايي مجهز شوند که عمليات فوق را به صورت اتوماتيک انجام دهند.

در زمان تبديل ماشين ها ي بافندگي اتوماتيک راههاي ديگري نيز براي بالا بردن توليد ماشين بافندگي باز شد، به طوري که مهمترين عامل محدود کننده سرعت ماشين بافندگي وجود ماسوره نخ بود. در داخل جسم پودگذار(ماکو) و در نتيجه زياد بودن جرم جسم پرتاب شونده بود. به اين دليل روشهايي از اوايل قرن بيستم براي طريق پودگذاري جديد پيشنهاد شد.

در سال 1866 باکستون و شرمن ايده اي را به ثبت رساندند که بر اساس آن يک گيره سوزني به داخل دهنه رفته و نخ و پود را از سمت ديگر به داخل دهنه مي کشيد.

در سال 1871 شخصي به نام ويليام جي در آمريکا سيستمي را به ثبت رساند که بر اساس آن دو گيره سوزني عمل پودگذاري را انجام مي داد؛ يک سوزن نخ پود را وارد دهنه مي کرد و در وسط دهنه سوزن ديگر نخ پود را گرفته و از دهانه خارج مي کرد.

در سال 1905 دانيل مونسون استون سيستمي را عرضه کرد که در آن عمل پودگذاري توسط ماکويي انجام مي گرفت که در دو سر آن گيره وجود داشت و متناوباً پود را از طرفين وارد دستگاه مي کرد.

در سال 1911 کارل پاستور در آلمان امتياز يک سيستم ماکوي گيره اي را به دست آورد.

در سال 1914 جي- سيبروز اولين روش پودگذاري به وسيله هوا را به ثبت رساند.

در سال 1922 براي اولين بار کار وانتين و يوهان کابر در آلمان موفق شدند که ايده يک روش جديد بافندگي به وسيله ساختن يک ماشين گيره اي را جامه عمل به پوشانند.

در سال 1924 مهندسي به نام ردولف روسمن شروع به طرح يک روش جديد پودگذاري کرد که ماشين بافندگي سولوز امروزي نتيجه کار آن است.

در سال 1949 اولين ماشين بافندگي با جت آب توسط ولادمير اسواتي در چک اسلواکي ساخته شد.

در سال 1995 ايده ديگري در زمينه ساخت ماشين بافندگي که در يک زمان بتواند چندين پود را در چندين دهنه به طور همزمان قرار دهد ارائه گرديد که بر اساس آن تعدادي ماشين بافندگي ساخته شد و بالاخره اينکه جديدترين ايده اي که بر اساس تشکيل دهنه موجي ارائه شد، از رودلف روسمن است که در ماشين هاي جديد توربو _ تي _ و_ ار کارخانه برقي به کار رفته است.

اما نکته قابل توجه در تمام اين ماشين ها اين است که در تمام آنها از قديميترين دستگاه يعني يک چوب افقي تا دستگاههاي پيشرفته امروزي بايد 5 عمل اصلي صورت گيرد که عبارتند از:

1- باز شدن نخ تار

- تشکيل دهنه

3- قرار دادن نخ پئد داخل دهنه

4- دفتين زدن

5- پيچيدن پارچه توليدي

به طور کلي امروزه عامل محدود کننده سرعت ماشينهاي بافندگي چگونگي پودگذاري است و تمام تلاش دانشمندان و مهندسين اختراع روشي است که بتوان سرعت پودگذاري را افزايش داد. بنابراين امروزه ماشين هاي بافندگي را مي توان بر اساس روش پودگذاري تقسيم بندي کرد:

1- ماشين ها ي بافندگي با سيستم پودگذاري معمولي: که خود به دو دسته ماشين هاي بافندگي معمولي و اتوماتيک تقسيم مي شوند.

2- ماشين هاي بافندگي با سيستم پودگذاري غيرمعمولي: اين ماشينها خود به چند دسته تقسيم مي شوند:

الف) ماشين هاي بافندگي که در آنها عمل پودگذاري توسط يک جسم پرتاب شونده انجام مي شود.

ب) ماشين هاي بافندگي که در آنها عمل پودگذاري به طور مثبت انجام مي گيرد.

3- ماشين هاي بافندگي بدون ماکو که داراي مزاياي زير هستند:

الف)کم شدن جرم جسم پرتاب شونده به علت کوچک بودن آن که همچنين سبب کم شدن ارتفاع دهنه شده که اين عمل باعث زياد شدن سرعت عمل دستگاه مي شود.

ب) انرژي مورد نياز جهت به حرکت درآوردن ماشين بافندگي با توجه به توان پودگذاري مساوي کمتر مي باشد.

ج) استهلاک اجزاء ماشين مثل مضراب چوب، مضراب ماکو و ماسوره وجود ندارد و ديگر نيازي به ماسوره پيچي و ماسوره تميزکني نيست.

ماشين هاي بافندگي بدون ماکو پودگذاري در آنها به وسيله دو گيره انجام مي شود. در اين روش دو گيره براي پودگذاري همزمان عمل مي کند. در هر سمت ماشين يک ميله گيره يا يک تسمه گيره وجود دارد که طول هر يک کمي بزرگتر از نصف شانه بافندگي ماشين است. يکي از گيره ها، گيره آورنده و ديگري گيره برنده است و هر دو همزمان به داخل دهنه وارد مي شود و در وسط دهنه به يکديگر مي رسند. در اين نوع ماشينها انتقال نخ پود به داخل دهنه به دو روش انجام مي شود که روش داووس و روش کابر ماشينهاي سولزر مارخانه يزد تترون به روش داووس عمل مي کنند. اين روش توسط ديموند داووس طي يک کار تحقيقاتي نه ساله اختراع شد و در سال 1993 حدود بيست ماشين با عرض شانه نود سانتيمتر شروع به کار کرد.

روش پودگذاري دراين ماشينها به اين طريق است که:

1- گيره آورنده که در سمت بوبين قرار دارد و ابتداي نخ پود را مي گيرد و وارد دهنه مي شود.

2- همزمان با آن اين گيره برنده نيز وارد دهنه مي شود.

3- هر دوگيره به وسط دهنه رسيده و ابتداي نخ پود توسط گيره برنده گرفته مي شود و دفتين به لبه پارچه کوبيده مي شود. از خصوصيات اين روش اين است که چون سرعت باز شدن نخ کمتر از روش کابلر است مي توان براي بافندگي از نخهاي فيلامنت و ابريشم طبيعي استفاده کرد و همچنين مکانيزم مراقبت نخ پود در خارج دهنه است. به همين دليل بهتر است در دسترس قرار گيرد.2-16- مکانيزم رزرو نخ پود

در ابتداي به بازار آمدن ماشينهاي بدون ماکو چون سرعت آنها کم بود، نخها در مقابل کشش وارده به راحتي مقاومت مي کردند و تنها دو ماشين جهت هوا و جهت آب به مکانيزمهاي نخ پود مجهز بودند، زيرا از ابتدا سرعت آنها نسبت به ساير دستگاهها بيشتر بود. با افزايش سرعت ماشينهاي بافندگي ديگر باز شدن نخ از روي بوبين جواب گوي نياز ماشين نبود پس ماشينهاي بافندگي به مکانيزم رزور مجهز شدند از جمله وظايف اين دستگاه عبارتند از:

1- ايجاد کشش در نخ پود قبل از پيچيده شدن رزور.

2- اندازه گيري طول پود مورد نياز.

3- ايجاد کشش در نخ پود در اثناي پود گذاري.

4- کشيده شدن انتهاي نخ پود به عقب پس از دفتين زدن.

مکانيزم کار دستگاه بدين صورت است که نخ پود بعد از باز شدن از روي بوبين و عبور از راهنما از داخل ترموز گذشته و ه راهنماهاي نخ مي رسد. غلتک رزور نخ پود بعد از راهنما قرار دارد اين غلتک ها از چندين قسمت تشکيل شده است. اين غلتک داراي سطحي بسيار صاف و سيقلي است که داراي شيارهايي است مکانيزم کار بدين ترتيب است بعد از اينکه نخ از انتهاي دستگاه وارد آن شد وارد صفحه سيقلي شروع به گردش مي کند تا اينکه نخ را به داخل دستگاه کشيده و بر روي شيار غلتک و مقداري هم روي قسمت سيقلي غلتک قرار مي گيرد. بعد از اينکه مقدار نخ روي غلتک به مقدار مورد نياز رسيد دستگاه خاموش مي شود سپس نخ پودي که روي سطح سيقلي قرار دارد به وسيل? قلابي بيرون آورده بعد از عبور از ميان سوراخ و صفحه هاي راهنما و گذراندن از سوراخ دستگاه کنترل نخ پود آن را در مسير حرکت راپي قرار مي دهيم.2-16-1 مکانيزم کنترل نخ پود

کنترل نخ پود به طورالکترونيکي انجام مي شود بدين ترتيب که نخ پود بعد از عبور از سوراخ دستگاه حس کننده (خازن) ايجاد علامت مي کند اگر اين علامت در زمان عبور 30 تا 40 سانتيمتر آخر پود قطع گردد دستگاه به طريق کنترل شده اي متوقف مي شود براي نخ هاي پودي جتني حس کننده مخصوص لازم است. با فشار دادن کليد منو شماره 7O مشخص شده است پود خاموش است و بدين طريق مي توان ماشين را به کار انداخت در موقع راه اندازي اوليه يا هنگام تغيير عرض پارچه که بايد ميزان حرکت را تنظيم کرد به محض اينکه حس کننده علامت عبور نخ را دريافت کرد کليد شماره 7 خاموش شده و کنترل پود خودبه­خود به کار مي افتد. در هنگام بادگيري دستگاه که در ابتداي هر شيفت براي تميز نگه داشتن دستگاه انجام مي شود بايد دستگاه را خاموش کرد زيرا اين حس­کننده ها نسبت به هواي فشرده حساسيت نشان مي دهند.2-17- کنترل کننده زمان کار

حس کننده هاي a تا e باي مراقبت و کنترل عمليات مختلف مکانيکي مي باشند کنترل کننده ها زمان حالت و وضعيت هاي مختلف ماشين را به زمان دهنده الکتريکي اطلاع مي دهند. حس کننده A سر پوديابي را انجام مي دهد و بين درجات 25 تا 50 عمل مي کند و در اين موقع راپيرها خارج از دهانه قرار دارند و نخ در پايين ترين حالت خود قرار دارد. حس کننده B حرکت آهسته به عقب را انجام مي دهد و همچنين توقف حرکت به عقب گرد در پارگي نخ تار و قابل تنظيم بين درجات 240 تا 325 (تا 300 حس کننده به طور معمولي انجام مي شود و از 300 به بالا ان را عکس مي کند.)2-18- حس کننده C

اين حس کننده مانع استارت ماشين مي شود. اين حس کننده بين درجات 50 تا 180 عمل نموده و در اين حالت راپيرها با سرعت در حال ورود به دهانه و ماشين را نم توان به کار انداخت.2-19- حس کننده D

کنترل نخ پود را به عهده دارد و بين درجات 260 تا 310 قابل تنظيم است و هنگامي که علامت را حس کننده پود رد مي شود 30 تا 40 سانتي متر آخر پود را کنترل مي کند.-8-3- راپورت ماشين

تعداد قلاب هاي ماشين ژاکارد که براي تشکيل نقش و يا شکل پارچه بکار مي رود ، راپورت ماشين ناميده مي شود. قلاب هاي تشکيل دهنه کناره پارچه و قلاب هاي فرمان دهنده تعويض ماسوره رنگي ، تعويض جعبه ماکو با انتخاب رنگ در ماشين بي ماکو ، جزو راپورت ماشين به حساب مي آيد.

براي اينکه برروي يک ماشين ژاکارد يک نقش و يا يک شکل بدون نقص بوجود آيد ، بايد شرايط زير وجود داشته باشد:

1- راپورت ماشين بايد برابر راپورت نقش و يا مضرب صحيحي از آن باشد

2- راپورت ماشين و راپورت نقش بايد مضرب صحيحي از راپورت تار باشد.

3- براي آنکه در عرض پارچه تعداد راپورت نقش عدد صحيحي باشد ، بايد تعداد نخ هاي تار پارچه ( بدون نخ هاي تار کناره ) مضرب صحيحي از راپورت ماشين و يا راپورت طرح باشد.

3-9- ريسمان کشي

منظور از ريسمان کشي ، عبور دادن ريسمان ها از داخل تخته ريسمان است که بايد طريق خاصي انجام شود.

تخته ريسمان ، يک تخته مستطيل شکل است که در پشت دفتين و به موازات نخ هاي تار و در بالاي آن قرار گرفته است. در داخل تخته ريسمان سوراخ هايي در امتداد عرض و طول تخته تعبيه شده اند و ( رديف سوراخها ) و ( ستون سوراخها ) را تشکيل مي دهند. شکل ( 1- 12). ريسمان ها که از قلاب ها آويخته است ،از داخل اين سوراخ ها عبور داده مي شود.3-10- انواع ريسمان کشي نسبت به نقش پارچه

با در نظر گرفتن نوع پارچه و نقش آن معمولاً 6 نوع ريسمان کشي وجود دارد که چند نمونه از آن ذکر مي گردد.

1- ريسمان کشي متوالي

2- ريسمان کشي جناغي

3- ريسمان کشي جناغي با فاصله

4- ريسمان کشي متصل و مرکب

5- ريسمان کشي براي پارچه هايي که داراي نقش راه راه طولي هستند.

6- ريسمان کشي متوالي با استفاده از تخته ريسمان چند قسمتي و چند ريسماني.

قبل از ريسمان کشي بايد به مطالب زير توجه کرد:

تعداد راپورت هاي تخته ريسمان ، اندازه راپورت ماشين ، تعداد قلاب هاي لازم براي تشکيل يک نقش پارچه ، تعداد ريسمان هاي لازم براي هر راپورت تخته ريسمان که بايد به هر قلاب آويخته شود ، تعداد سوراخ هايي که در هر ستون تخته ريسمان موجود است ، راپورت ريسمان کشي ، تعداد سوراخهاي هر رديف راپورت تخته ريسمان.
دسته بندی: فنی و مهندسی » نساجی

تعداد مشاهده: 464 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل:2,184 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: